segregatory

 

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, cena usługi jest indywidualnie negocjowana z Klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług księgowo-podatkowych.

Ceny usług uzależnione są od rodzaju prowadzonej ewidencji, zakresu zleconych usługi czy od ilości i rodzaju dokumentów księgowych.

Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferujemy korzystne rabaty oraz doradztwo w sprawach zawiązanych z rejestracją firmy.

Poniżej przedstawiamy ceny orientacyjne na nasze usługi:

 • prowadzenie księgi handlowej
  od 600,- zł/m-c*
 • prowadzenie podatkowej KPiR
  od 150 ził/m-c*
 • prowadzenie ryczałtu
  od 100 zł/m-c*
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
  od 25 zł/osobę*


* podane ceny są cenami netto

Kompleksowa obsługa księgowa obejmuje również odbiór dokumentów w cenie usługi.

Oferta handlowa

  Księgi Handlowe:
 • prowadzenie ksiąg handlowych z godnie z ustawą o rachunkowości – księga główna; księgi pomocnicze
 • ewidencje dla potrzeb VAT
 • ewidencje środków trwałych; wartości niematerialnych i prawnych; wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji VAT; PIT lub CIT
 • sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym i Zusie
 • opracowywanie Zakładowego Planu Kont
  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:
 • prowadzenie podatkowej KPiR
 • ewidencji dla celów VAT
 • ewidencji środków trwałych; wartości niematerialnych i prawnych; wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • dokonywanie rozliczeń właścicieli
 • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym i Zus
 • sporządzanie sprawozdań GUS
  Ryczałt Ewidencjonowany:
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • ewidencji dla potrzeb VAT
 • ewidencji środków trwałych i; wartości niematerialnych i prawnych; wyposażenia
 • sporządzanie rocznych deklaracji ryczałtowych
 • reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym i Zusie
  Kadry i Płace:
 • prowadzenie ewidencji pracowników - zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, zleceń i o dzieło
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników, pomoc w wypełnianiu dokumentów pracowniczych
 • rejestrowanie pracowników w ZUS
 • sporządzanie list płac oraz imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • rejestracja zwolnień lekarskich;
 • sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji ZUS
 • sporządzanie miesięcznej deklaracji PIT-4: PIT-8A: PFRON
 • sporządzanie rocznych informacji PIT-11, PIT-4R,  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • pomoc w organizowaniu szkoleń BHP
  Dodatkowo:
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej - gratis
 • dojazd do klienta
 • przygotowywanie wniosków kredytowych
 • zapewniamy całkowitą poufność danych
 • sporządzanie analiz ekonomiczno–finansowych
 • sporządzanie biznes planu